Kontakt

Wielospecjalistyczny Ośrodek Zdrowia

"GRYF-MED" Sp. z o.o.

 

ul. Wojska Polskiego 46,

85-825 Bydgoszcz

 

E-mail: biuro@gryfmed.bydgoszcz.pl

 

Rejestracja: (52) 320 87 10 / 28
Fax (52) 320 87 21
Sekretariat: (52) 320 87 20

 

 

Napisz wiadomość:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WOZ Gryf-Med Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy ul. Wojska Polskiego 46, tel. (52) 320 87 20 , e-mail : biuro@gryfmed.bydgoszcz.pl
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: IOD@e-aps.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie zawarte w powyższym formularzu kontaktowym na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie uprawnieni pracownicy Administratora
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu przesłania ostatecznej odpowiedzi na zgłoszenie przesłane w powyższym formularzu
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne
 

Lokalizacja

 

WOZ GRYF-MED Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 46
85-825 Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie

Rejestracja: tel. (52) 320 87 10 / 28
Sekretariat: tel. (52) 320 87 20 / fax 21
biuro@gryfmed.bydgoszcz.pl