Przychodnia

Oferujemy szeroki wachlarz usług medycznych w oparciu o zawarte umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia i nie tylko, w zakresie:

 

Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Poradnia lekarza POZ obejmuje opieką medyczną w zakresie: diagnozowanie i leczenie schorzeń do 18 roku życia w poradni pediatrycznej (sprawowanie opieki nad dziećmi na bazie przychodni jak również w ich środowisku domowym, opieka nad uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – realizowanie programu szczepień ochronnych) oraz po 18 roku życia w poradni ogólnej.

 

 

 

 

Fizjoterapii

Opieką specjalisty rehabilitacji medycznej objęci są pacjenci dorośli na podstawie skierowania do poradni.  W dziale fizjoterapii udzielane są świadczenia osobom dorosłym na podstawie skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne. W dziale fizjoterapii realizuje się własne i zlecone programy profilaktyczne.

 

Ortopedii

W poradni ortopedycznej udzielane są świadczenia zdrowotne osobom dorosłym oraz dzieciom na podstawie skierowania do poradni, w trybie ambulatoryjnym. W zakres świadczeń wchodzi diagnozowanie i leczenie schorzeń (m.in.unieruchamianie opatrunkiem gipsowym).

Laryngologii

Świadczenia zdrowotne w tej poradni udzielane są osobom dorosłym na podstawie skierowania do poradni, w trybie ambulatoryjnym, planowym oraz pilnym. Świadczenia obejmują diagnozowanie i leczenie schorzeń. Wykonywane są m.in. drobne zabiegi i badanie słuchu.Dermatologii

Opieką specjalisty dermatologa i wenerologa objęci są dorośli pacjenci. W poradni wykonywane są świadczenia z zakresu dermatologii (diagnozowanie i leczenie schorzeń).

 

Leczenia Bólu

Opieką specjalistów poradni objęci są pacjenci dorośli na podstawie skierowania. Wykonywane są świadczenia: diagnozowanie i leczenie schorzeń układu nerwowego, kostno-mięśniowego oraz prowadzona jest terapia bólu przy zastosowaniu uznanych metod medycznych.

Okulistyki

W poradni okulistycznej świadczenia zdrowotnej udzielane są osobom dorosłym, w trybie ambulatoryjnym. Zakres świadczeń: diagnozowanie i leczenie schorzeń. Wykonywane są drobne zabiegi jak np. usunięcie ciała obcego w trybie pilnym.

Logopedii

W poradni logopedycznej udzielane są świadczenia zdrowotne dzieciom oraz osobom dorosłym na podstawie skierowania do poradni. Prowadzona jest terapia logopedyczna oraz leczenie schorzeń z zakresu neurologii i laryngologii (narząd mowy).

Neurologii

W poradni neurologicznej wykonywane świadczenia są odpłatnie, z zakresu neurologii w szczególności: diagnozowanie i leczenie schorzeń układu nerwowego.

 

 

 

Diagnostyki  USG, EKG

W pracowni EKG wykonuje się zapisy elektrokardiograficzne osobom dorosłym i dzieciom od 8 roku życia na podstawie zlecenia lekarskiego. Elektrokardiogramy są opisywane przez lekarza specjalistę.

 

 

Szczegóły dotyczące harmonogramów udzielania świadczeń w podanych poradniach można uzyskać pod numerami telefonów: Rejestracja : (52) 320 87 10 / (52) 320 87 28.

 

WOZ GRYF-MED Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 46
85-825 Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie

Rejestracja: tel. (52) 320 87 10 / 28
Sekretariat: tel. (52) 320 87 20 / fax 21
biuro@gryfmed.bydgoszcz.pl