MEDYCYNA PRACY

Jednym ze świadczeń, które oferujemy, jest pełno profilowa opieka medyczna sprawowana nad pracownikami różnych zakładów pracy. Oferujemy kompleksową opiekę medyczną obejmującą przeprowadzanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych w oparciu o posiadane zaplecze medyczne i techniczne. Prowadzimy profilaktykę chorób zawodowych, edukację zdrowotną, ocenę zagrożeń na poszczególnych stanowiskach pracy i współpracę ze służbami BHP. 

 

 

Wszystkie procedury związane z medycyną pracy wykonywane są w ciągu jednego dnia na terenie naszego ośrodka we wcześniej ustalonym terminie. Ponadto możliwe jest objęcie pracowników i ich rodzin opieką POZ i lekarzy specjalistów w zakresie wykraczającym poza medycynę pracy. Współpracę prowadzimy z ponad 400 zakładami pracy.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

tel.  (52) 320 87 15

REJESTRACJA W GODZINACH od 11-14

e-mail: med.pracy@gryfmed.bydgoszcz.pl

 

 

CENNIK MEDYCYNY PRACY

(obowiązujący od 01.02.2023 r.)

 

WOZ GRYF-MED Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 46
85-825 Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie

Rejestracja: tel. (52) 320 87 10 / 28
Sekretariat: tel. (52) 320 87 20 / fax 21
biuro@gryfmed.bydgoszcz.pl